Stavební řezivo - Karban Praha

OSB desky vlhku odolné

Řezivo, dřevo Palubky a OSB desky Krovy, hranoly a trámy

OSB desky

OSB desky tvoří jeden z pilířů naší nabídky pro stavební firmy a truhláře. OSB desky mají velmi dobrou pevnosta snadno se řežou na přesné rozměry.

Jak se mají používat OSB desky

Každý dnes běžně používá odborný termín OSB desky nejsme si ale jisti, zda všichni mají na mysli totéž jako my, kdo OSB desky prodává. Někteří naši klienti nemají dostatečně jasno, jaké vlastnosti tyto OSB desky mají a jakým způsobem by měly být OSB desky používány. Využijte tedy našich zkušeností a informací, které Vám o OSB poskytneme.

Použití OSB desek

OSB desky mají univerzální oblast použití pro stavebnictví, kde jsou vyuužity jako skvělý konstrukční materiál:

 • plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 • nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb
 • sendvičové panely stěn a stropů
 • materiál pro výrobu stropních I-nosníků
 • vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn
 • nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
 • plošný materiál pro opravy a rekonstrukce
 • konečné pohledové obložení stěn, stropů
 • nástavby bytových domů
 • hospodářské objekty

OSB desky lze také použít pro jako pomocný materiál pro tyto stavební práce:

 • tesařské a bednící práce
 • materiál pro ztracené bednění
 • dočasné krytí otvorů v budovách
 • dočasné oplocení stavenišť
 • buňkové sestavy pro vybavení stavenišť

Další články:

Výhody OSB desek

OSB desky jsou používaným materiálem pro konstrukci dřevostavem a pro nejrůznější účely. Výhodou OSB desek je velkápevnost, obvykle větší než u běžných dřevěných materiálů. OSB desky jsou vyráběny lisováním dřevěných třísek tmelených speciálními pryskyřicemi.